Mere økologi – mindre krig

De fleste er enige om, at økologi er godt for Danmark.

I denne uge har Landbrug & Fødevarer offentliggjort, at eksporten af økologiske fødevarer det seneste år er steget med 13-15 procent. Og de har sat som mål at nå op på 3 milliarder kr. i 2020. Af meddelelsen fremgår det, at ”vi er i Danmark i den absolutte verdensklasse indenfor økologisk produktion.”

I Coop er vi også stolte over udviklingen i salget af økologiske varer, og den position vi og Danmark har på dette område, som bliver stadig mere eftertragtet og værdifuldt andre steder i verden.

Derfor vil jeg opfordre, at vi bruger vores kræfter i dansk landbrug, dansk fødevareindustri og dansk detailhandel til at fortsætte arbejdet og styrke vores position som nr. 1 i verden på økologi. Det skaber mere værdi for alle parter.

I Coop satte vi os i 2015 det mål at fordoble vores økologiske salg frem mod 2020, som en del af vores madmanifest, Sammen om Bedre Mad. Det var et af manifestets 6 punkter. Et andet var, at sikre forbrugerne bedre viden om, hvad de spiser.

Det er vi i fuld gang med at realisere, men den seneste uge har givet anledning til eftertanke. Det bør den gøre for en række aktører.

Anstødsstenen har været forsiden på det seneste nummer af Samvirke, som jeg er enig med kritikerne i er unødvendig provokerende. Men uanset hvad man måtte mene om en illustration eller indhold i en bog eller et blad, er løsningen ikke at fjerne det eller forbyde det. Vi læser tit ting om os selv i medierne, som vi hverken er enige i eller bryder os om. Men vi vil ikke drømme om at forbyde eller fjerne medier, vi er uenige med.

Lad os så se bort fra forsiden – den har været gennemgået i alle ender og kanter. Og lad mig slå fast: Coop har stor respekt for konventionelle landmænd. De producerer hovedparten af de fødevarer, vi sælger. Derfor ønsker vi ikke at nedgøre dem. Det gør artiklen i Samvirke heller ikke

Men vi har gennem hele vores historie kæmpet på vegne af vores medlemmer og vores kunder for at få nye og bedre produkter på hylderne og give oplysning, der bedre sætter forbrugerne i stand til at træffe deres egne valg på et kvalificeret grundlag.

Det er essensen af vores økologi-indsats, der begyndte i de spæde for 35 år siden, og fik sit gennembrud i 1993, da vi satte priserne på økologisk mælk ned. Hvert år siden har vi gennemført aktiviteter, der skulle stimulere salget af økologiske varer.

Resultatet er, at vi i dag er førende i verden, at økologiske landmænd får mere for deres varer og at eksporten er stærkt stigende. I Danmark er Coop førende, fordi vi konstant gør noget nyt i form af nye varer, nye aktiviteter, ny markedsføring.

Det samme skal landbruget.

75 procent af forbrugerne køber regelmæssigt økologi – både i byerne og på landet. Og den alt overskyggende grund til det er, at forbrugerne gerne vil minimere sprøjtemidler i maden. Det må da give anledning til eftertanke. Og det er vel ikke i den sammenhæng urimeligt at spørge om, vi ikke kan minimere forbruget af pesticider.

Vi synes, det er rimeligt, at vi udfordrer os selv, så vi fortsætter udviklingen mod renere og bedre fødevarer til gavn for miljø og forbrugere – men også for os selv, uanset om vi er i landbruget eller detailhandelen.

Blot denne refleksion: Ville vi ikke stå bedre, hvis vi brugte kræfterne på at udvikle os – frem for at forsøge at nedkæmpe eller forbyde dem, der mener noget andet?

Så vi fortsætter ufortrødent med at fremme økologien og samtidig arbejde for stadig bedre og renere konventionelle fødevarer.

For vi tror, at vi sammen kan gøre det lidt bedre, så vi undgår glyphosat, desmedipham, captan, prothioconazol, boscalid, difenoconazol, fenoxaprop-p-ethyl, propyzamid, metamitron, fluroxypyr, tebuconazol, pyraclostrobin, pendimethalin, spirotetramat, phenmedipham, bentazon, azoxystrobin, mepiquat-chlorid, trinexapac-ethyl, ethephon, mesotrion, clopyralid, 2,4-diklorfenoxy-eddikesyre, propiconazol, clomazon, bromoxynil, metrafenon, mandipropamid, MCPA, pencycuron, ioxynil, diquat, thiamethoxam, cyazofamid, prosulfocarb, propamocarb, cycloxydim, chlormequat-chlorid, propaquizafop, dithianon, foramsulfuron, pirimicarb, fosetyl-al, hymexazol, thiram, thiacloprid, epoxiconazol, asulam, maleinhydrazid, folpet, tau-fluvalinat, imidacloprid, metconazol, fludioxonil, tribenuron-methyl, daminozid, mancozeb, tefluthrin, tolclofos-methyl, diflubenzuron, iodosulfuron, methyl-natrium, florasulam, cyprodinil, acetamiprid, pyroxsulam, lambda-cyhalothrin, ethofumesat, pymetrozin, aclonifen, dazomet, fluazinam, silthiofam, prohexadion-calcium, mechlorprop-p, imazalil, flonicamid, pyrimethanil, mesosulfuron, clodinafop-propargyl, indoxacarb, thiabendazol, chlorpropham, triflusulfuron- methyl, thifensulfuron-methyl, dichlorprop-p, kresoxim-methyl, metsulfuron-methyl, clothianidin, tepraloxydim,dicamba, fenhexamid, deltamethrin, sulfosulfuron

29 responses to “Mere økologi – mindre krig

 1. Stop for alle sprøjtemidler er den eneste farbare vej. Vi får giga problemer med drikkevandet fordi gift aldrig forsvinder

  1. Hvad med kemi i medicin,er det ikke nogle af de stoffer vi også finder i grundvand ? det er jo samme opbygning (syntetisk) som planteværns midler.
   Methyl-natrium er da et stof jeg mener, der bliver brugt i medicin.

   1. Det vender sig i mig hvergang der er nogen som kalder gift for planteværn. Der er spin af værste klasse og forbrugerne køber den ikke. Gigt er gift og at kalde det noget andet ændre ikke på det faktum!

 2. Coop er med sin politik med til at svække Dansk landbrug. Eksempel fjernelse af Danske Burhønseæg i Coop som rammer Danske æg producenter voldsomt. Danske æg producenter der har Europas bedste dyrevelfærd og Europas mindste medicinforbrug. Samtidig er Coop butikker fyldt af importerede fødevarer der indeholder æg fra burhøns produceret uden at der stilles spørgsmål til produktionsformer i oprindelseslandet. Coop`s butikker svælger sig i blomkål fra Italien, pålæg fra Spanien, Polen og andre fjerntliggende lande, uden der tænkes på forbrugersikkerhed og miljø regnskab. Jeg mener det er det der hedder dobbeltmoral !
  Lad forbrugerne have det frie valg, butikkerne skal kunne vælge frit mellem Danske og importerede varer, mellem konventionelt dyrkede varer og Økologiske. Coop er ikke sat i verden til at være politisk, særligt når vi ude på landet kun er omgivet af Coop butikker og ikke har muligheden for at fravælge Coop.

  1. Enhver butik er underlagt butiksejerens valg af varer. Deri adskiller COOP sig vel ikke fra andre butikker.

   Og jeg tænker, hvis du bor på landet, så er du vel tættere på landbruget end de mennesker, der bor i byen og har derved lettere adgang til netop de landbrugsvarer, som du foretrækker?

  2. 100 % enig. Det er så dobbeltmoralsk og omklamrende, at det ikke er til at holde ud!!!!! Brugsen skal ikke drive politik og bestemme, hvad jeg skal spise. Giv os et bredt vareudvalg inden for både økologi og konventionel mad. Jeg vil selv bestemme, hvornår jeg køber økologi og hvornår ikke. Og burhønsepolitikken er helt forfærdelig og dybt urimelig over for danske ægproducenter, men også overfor forbrugerne, som på denne måde ikke får et frit valg.
   Vi må handle andre steder såfremt det er muligt. Men desværre er økologi blevet en hel religion, som omfatter næsten alle butikskæder.

 3. Jeg har ikke noget imod økologi. Jeg har derimod noget imod, at det traditionelle landbrug bliver belagt med afgifter, som bruges til tilskudsordninger til denne produktion. Dem der vil købe økologisk må betale prisen. Jeg anerkender, der kan være en etisk holdning til den økologiske produktion, men der er ingen studier, der beviser det er sundere. COOP´s interesse i de økologiske produkter er formodentlig en bedre avance, der kan bidrage positivt til det faldende overskud. Som forbruger af gode danske konventionelt producerede fødevarer er det irriterende, at jeg ofte ikke kan købe konventionelle varer, men bliver nødt til at købe de noget dyrere økologiske varer. Som regel forsøger jeg at købe varen i en anden butik.

 4. Jens Jensen 11 okt Vi ved at ca. 10% af fødevarer i Danmark er økologiske og ikke giftige altså må 90% være giftige Jeg kommer ikke i Coops butikker mere.

  1. økologiske varer kan sagtens indeholde gift/sprøjtemidler – det er bare ikke den lokale landmand, der har tilført det – men fx en lufthavn i nærområdet, marker ved siden af veje osv.

 5. Coop sælger alkohol og tobak i stor stil. Det er produkter der med 100 % sikkerhed giver deres forbrugere kræft, leverskader og et kortere liv. Men Coop tjener penge på at forgifte deres forbrugere og bilde dem ind at de kan købe aflad ved at købe semireligiøse produkter, der bliver hypede som sunde og gode for naturen – helt uden dokumentation for dette. Alle bestræbelser på at bevise at økologiske produkter er sundere end konventionelle er løbet ud i sandet. Hvis økologiske produkter havde en mærkbar sundhedseffekt, så havde man kunnet bevise det for længe, længe siden.

  M.h.t. til den gavnlige virkning i forhold til natur, så skal man se på hvor store arealer, der skal bruges til at opretholde samme produktion – eller i det mindste være ærlig og erkende, at der skal dø en masse mennesker af sult, hvis vi i Danmark skal have økologiske produkter.

  1. Man vælger selv om man vil ryge eller drikke. Det er usundt, ja; men at det med 100% sikkerhed får forkortet liver er noget af en påstand.
   Ligesom man kan vælge om man vil ryge eller drikke vil jeg have lov til at vælge hvad jeg spiser.
   Grænseværdier for kemiske stoffer er påvirkede af landbrugslobbyer og producentlobbyer, de vil altid være et kompromis.

 6. Sikke en gang mundlort fra Coop!

  Skåne miljøet og stoppe krige. Dansk korn giver 40% mindre protein pga vore reguleringer af gødning, sprøjtning og vanding. Hvis vi antager at vores produktion dækker befolkningens behov for protein, så betyder det at Coops neoreligøse flok synes at godt 2mio mennesker gerne må dø af sult og at det stopper krige.

  For at give foder også til økologisk kvæg importerer vil biomateriale fra Amazonas svarende til at vi rydder land på størrelse med Fyn hvert år for at vore neoreligiøse paphoveder kan slå sig på brystet over deres green washing.

  1. Dansk korn giver 40% mindre protein, måske man skulle gå tilbage til de gamle sorter der var bedre egnede til vores klima. At kornet er så dårligt virker underligt når møllerne og malterierne mener det modsatte.
   Hvor meget foder bliver der importeret til de konventionelle dyr? Nåh nej ! nu har landbruget med landbrugspakken fået lov til at gøde mere, så nu kan kornet bruges til foder og vi skal ikke importere mere.
   At to millioner af befolkningen vil dø af sult hvis vi omlægger til økologi er noget vrøvl. Landbruget praler med at 90% af produktionen går til eksport, så der er god plads. Faktisk er problemet når man ser på landbrug og miljø at Danmark er alt for lille til vores landbrug.

 7. Hvis vi skal dyrke al vores mad økologisk skal vi bruge mindst 50% større landbrugsareal – en omkægning af arealet i DK vil altså betyde at der skal pløjes andre 10.000 km2 natur op et eller andet sted.

  Vil danskerne virkelig det?

  Og det vil samtidig betyde at man skal bruge 50% mere på madbudgettet – dvs. ca 1000 kr pr familie om måneden i DK… eller i runde tal 30-40 milliarder ekstra på fødevarer.

  Har danskerne lyst til det? Og hvis de har så mange penge ekstra, hvorfor skriger de så hele tiden på flere penge til ældre, syge og uddannelse?

  Har du 1000 kr ekstra pr måned til mad? Vil vi virkelig det?

  COOP virker snarere som om at de ikke sundheds-optimerer, men snarere profit-optimerer. Og det er jo fair nok. Men gør det lige med fakta og ikke skræmmekampagner, tak.

  1. Hvis nu prisen for at lave nye drikkevandsboringer alle de steder hvor man opdager pesticider i grundvandet blev opkrævet i det konventionelle landbrug, så ville balancen måske ændres. Eller omkostningen ved at bierne dør på grund af bejdset rapsfrø. Eller…
   Men det konventionelle landbrug betaler aldrig prisen. Den gamle regel om at “forureneren betaler” er sat ud af kraft. Det er overladt til resten af samfundet at rydde op.

 8. Det må være muligt at produktudvikle fremtidens mad, der er sund, økologisk, bæredygtig, og ikke giftig og optager minimal areal, fx fremover spise velsmagende convenient/takeaway mad, der kommer fra tang, alge, b-gær, insekt, plante, svamp, bælgfrugt, loppefrø etc. produceret i gigantiske 1 km skyskrabere og ikke mindst tang-hav-landbrug, samt udvide DK’s areal med kunstige øer til f.eks. biodynamisk madproduktion/skov/drikkevand/vilde dyr etc.

 9. Hvor er der dog mange mennesker der kan mange fine ord både for og imod økologi, MEN helt lavpraktisk og med lidt økonomisk forbrugertænkning. Når man i en husholdning kun er 2 personer er økologi urimelig dyrt i brug, ikke mindst fordi holdbarheden på økologiske grønsager er betydelig mindre end på de ikke økologiske grønsager. Det er dyrere i indkøb, det holder ikke så længe og mange gange er smagen flad og kedelig i direkte sammenligning.

  1. Min oplevelser er præcis det modsatte. Det gør det ikke til sandheden, det er jeg med på – din kommentar, såvel som min, er subjektive indlæg og kan derfor ikke udlægges som sandheden.

   Men… vi køber økologisk – og ja, det er umiddelbart dyrere end sprøjtede varer. Det bliver dog med stor sandsynlighed billigere for mine børn, at vi vælger som vi gør, da vores vand i fremtiden ser ud til ikke at kunne drikkes og mine børn derfor kommer til at købe vand på flaske (Mon ikke det kun er toppen af isbjerget vi ser pt. med nye forekomster af pesticider i drikkevandet).

   Samtidig kan jeg konstatere, at vi behøver mindre grønt og bliver mindre syge – måske fordi kroppen bedre kan udnytte de giftfri grøntsager. Det er også muligt, f.eks. at spise mindre kød – som både miljø og krop har bedre af. Proteiner får vi masser af gennem grøntsager og videnskabelige undersøgelser viser, at kroppen f.eks. optager protein fra broccoli nemt og enkelt, hvorimod animalsk protein er vanskeligere at optage og som konsekvens skaber aflejringer i blodbanerne.

   Men…. samtidig undrer jeg mig lidt over – i min optik – stædigheden i at ville fastholde retten til at spise madvarer, der er sprøjtede med giftstoffer fremfor madvarer, der ikke er sprøjtede med giftstoffer.

   Og argumentet, at sprøjtede varer holder længere end ikke sprøjtede varer, bør jo få en til at stille sig selv spørgsmålet… jamen, hvorfor mon?

   Hvis jeg dækker et æble med voks, så er det vel logik for de fleste, at det “holder” længere – men gør det så æblet bedre?

   Så, jeg beklager…. jeg forstår ikke helt argumenterne endsige stædigheden.

   1. Helt enig!
    Det er absurd så idiotiske kommentarer folk kommer med i en helt hysterisk og skinger tone. Der er en form for forestilling om, at det er “de onde øko-flipper-byboere” vs “de onde giftbønder fra landet”.
    Det er dumt.
    Især da vi i Danmark har nogen af de dygtigste og mest veluddannede landmænd i verden. Som faktisk bruger mindre gift end feks i Sydeuropa.
    Men de er underlagt bankernes press som stor-drifts-landmænd med massiv gæld. De er slaver af banken. Fæstebønder anno 2017. Så de kan ikke så nemt omstille til økologi.
    Samtidigt falder eksporten af feks svin, da ingen ønsker “Dansk svinepest kød” eller “burhøne med liggesår”. Hvis vi som forbrugere feks støttede landmændene gennem direkte aktier hos små landbrug, hvor man som forbruger forpligtede sig til at opkøbe en vis mængde, ville de kunne producere økologisk kvalitet uden at skabe multiresistente bakterier i gigantiske torturhaller for medicinsvin, pga bankernes pres og nærige forbrugere, der forventer at mæske sig i dyreetisk svineri og en cocktail af resistente bakterier hver dag, fordi de tror de dør af proteinmangel uden billigt kød hver eneste dag. Det er perverst. Mennesker har slet ikke brug for kød i de mængder. Slet ikke idag. Det gør kun skade. Ergo burde kød pålægges afgifter, da det er kød der er årsag til de fleste af vores “velfærdssygdomme”.
    De eneste der kan gøre en forskel her er regeringen. Gennem KORREKT ernæringsoplysning (uden landbrugslobbyen blander sig) samt afgifter på miljø- og sundhedsskadelige varer. Billigere økologi. Dyrere kød. Billigere grønt. Dyrere sprøjtegifte. Afgifterne skal bla gå til at betale for rensning af vores før så unikt, rene drikkevand!
    Så lad være med at stemme på en inkompetent og direkte svigagtig person som Espen Lunde Larsen. Det er kun til skade for Danmarks sundhed OG økonomi!!! For ingen vil købe elendig kvalitet. Vi har dygtige landmænd som sagtens kunne producere økologisk kvalitet – med større dyrevelfærd og langt højere avance end på den laveste fællesnævner, som vi takket være den siddende regering og bankerne pt konkurrerer med feks Polen om.
    Hvorfor VIL vi være landet med rekord i død af multiresistente bakterier og producenter af elendig mad – når vi kunne være spydspidsen af kvalitet, økologi og miljøhensyn. Som eksporterede vores know-how til resten af verden?

 10. Det er en fremragende tekst og opsummering, Peter Høgsted har begået! Faglig, saglig – og især med en fremstrakt hånd og imødekommenhed til Dansk Landbrug i almindelighed, – og de aktuelt krænkede i særdeleshed. Der har været meget mudder – og endnu mere mudderKASTNING – i den aktuelle SAMVIRKE-debat og i bagklogskabens lidt for klare lys, kan man selvsagt beklage en forside som snupper hele scenografien fra en gennemarbejdet og gennemresearchet artikel inde i bladet. Ros og respekt til COOP’s ledelse for fin håndtering af en shitstorm, som kun varede kort – og som aktuelt jo er blevet dæmpet af venlige fakta: Kunderne strømmer ind for at shoppe Øktober 🙂

 11. Jeg omlagde 80-100% af min kost til økologi i 2004 og gør det til dato stadigvæk og hvilket har medført:
  – betydelig bedre smag og kvalitet fx kan under ingen omstændigheder spise konventionel kylling eller pølser længre der smager div uskønne beskrivelser og mit brød jeg bagte ved at gå over til økologisk af høj kvalitets produktiv ydermere, blev også markant anderledes og bedre smag
  – direkte visuel positiv effekt på udseende/hud-hår-negle
  – mindre syg
  Tak for god Coop kampagne og modet. Og håber flere landmænd får mulighed for at omlægge produktionen selvom banken måske ikke altid vil være med, hører jeg.

 12. Jeg synes det er ærligt, at der ikke snart påbegyndes en objektiv formidling om økologi.
  For det som står i denne artikel, er skam rigtigt nok, hvis man pointerede, at der er tale om planteproduktionen og ikke husdyrbruget, men som det står her, er det helt generelt landbruget, der tales om, og derfor er det ikke faktuelt korrekt.
  Så det vil klæde jer, at gøre opmærksom på i samne omgang, at det økologiske husdyrbrug har en højere miljø og klimabelastning, at de økologiske dyr er mere syge, og at de har en højere dødelighed. Endvidere vil det klæde jer, at komme med oplysningerne om, at selv de danske videnskabelige forsøg, der ønsker at fremvise en positiv sundhedsmæssig effekt af økologi ikke kan finde en sådan, når der sammenlignes imellem danske konventionelle og økologiske fødevarer. Endvidere, at det økologisje plantebrug, har en omtrentlig ligeså høj klimabelastning som det konventionelle plantebrug grundet en højere anvendelse af maskiner i marken, at det økologiske plantebrug har et udbytte per ha der er 40% lavere end i det konventionelle brug.
  Disse forskellige ting gør, at vi ikke kan tale om et bæredygtigt økologisk landbrug,en vi kan heller ikke tale om et bæredygtigt konventionelt landbrug. Det bliver dog spændende, at se hvad resultaterne bliver af det 4 årige forskningsforsøg med conservation agriculture, som er påbegyndt, da det kan være, at det kan imødekomme det bæredygtige landbrug eller også forsøget med Pig City.

 13. Jeg køber 100% økologisk. Så har jeg gjort mit, for at undgå pesticider i min mad. Jeg handler ofte i Flensborg, hvor de har et supermarked kun med økologi. I den seneste tid er jeg dog begyndt at handle i Brugsen i Rødekro, netop fordi udvalget af øko varer er steget. Tak for det!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *