Undskyld, hr. fødevareminister – men er den ikke gal igen?

Jeg ved godt, at fødevareministeren er helt ny … men jeg er bare blevet lidt nervøs for, at han »skriver af« efter den tidligere minister…

Det er sådan, at regeringen ønsker at etablere et statsligt dyrevelfærdsmærke for svin. Som detailhandlere vil vi gerne have flere produkter med bedre dyrevelfærd på hylderne, for flere og flere forbrugere har dyrevelfærd på indkøbslisten, når de handler. Men desværre er der efter vores mening tale om et vildledningsmærke, der sikrer statsstøttet »green-washing« af konventionel dansk svineproduktion.

Endnu en gang ser vi desværre en situation, hvor Miljø- og Fødevareministeriet sminker på fakta og går erhvervets ærinde under dække af at gøre noget godt.

Vi kan kun læse kortene som om, at ministeren og Danish Crown tilsyneladende er blevet enige med hinanden om en ordning, der ikke vil skabe mere dyrevelfærd, men mindre konkurrence og højere forbrugerpriser.

Sidst var kritikken rettet mod bl.a. vandmiljøet – denne gang går det ud over dyrevelfærden og forbrugerne.

Og hvorfor mener vi så, det vil være tilfældet?

Fordi man ønsker, at fersk svinekød skal inddeles i tre grupper, som vil få 0 til 3 »velfærdsstjerner«. Den 1-stjernede såkaldte »velfærdsgris« er decideret vildledning, fordi man ønsker at anprise forhold, som i al væsentlighed ikke er langt fra det, som størstedelen af den danske standardproduktion af svinekød i forvejen har forpligtet sig til at arbejde henimod, eller som allerede er lovgivning.

Når man anpriser en kødproduktion, der betragtes som almindelig og konventionel, vil man forringe dyrevelfærden, fordi forbrugerne i god tro vælger den 1-stjernede udgave frem for de produkter, hvor der rent faktisk er væsentlige velfærdsforbedringer, som f.eks. økologi og friland.

Da ordningen skal være en rent dansk statsstøttet mærkning, vil den ikke belønne de velfærdskrav, som producenter i Tyskland, Holland eller England lever op til. Resultatet er, at man de facto holder udenlandsk konkurrence ude, mens man fremmer monopoludviklingen i Danmark. Og monopoler medfører jo sjældent lavere forbrugerpriser – men vil sikkert være til stor glæde for Danish Crown og landmændene!

Herudover lægges der op til, at økologi og friland slås sammen i den 3-stjernede kategori – selv om der er væsentlige forskelle i produktionsmetoderne. Årtiers arbejde med at oplyse forbrugerne om økologimærket vil dermed gå tabt, når det lægges ind under en anden mærkningsordning. Endnu mere sørgeligt og helt uforståeligt er det, at mærkningsordningen vil devaluere den del af landbrugserhvervet, der rent faktisk kan tjene penge, nemlig økologien og frilandsproduktionen.

Set med vores øjne opnår man med mærkningsordningen alene at sikre statsstøttet »green-washing« af konventionel dansk svineproduktion – og måske genåbne erhvervets eksport til Sverige? Det kunne igen skabe en mistanke om, at ministeren igen har lyttet for meget til Danish Crown – og for lidt til dyrene og de danske forbrugere.

Som repræsentant for 1,5 million forbrugermedlemmer og med en markedsandel på knap 40 procent har vi flere konstruktive forslag til, hvordan man opnår mere velfærd til fordel for dyrene og mere konkurrence til fordel for forbrugerne. Og ikke mindst pege på en løsning, der kan fremtidssikre dansk landbrug, skabe merværdi og igen gøre Danmark til det fantastiske fødevareland, vi bør være. Men det fordrer jo, at man bliver inviteret til møderne herom.

Vi har forsøgt at gøre vores holdning til endnu en mærkningsordning klar for ministeren, men Coop har været udelukket fra forhandlingerne om udformningen, ligesom ministeriet ikke har gjort sig nogen anstrengelser for at tale med øvrige kritiske aktører. I stedet har man allieret sig tæt med en anden aktør på markedet, nemlig Danish Crown, der har en helt særlig interesse med sin dominerende position inden for svinekød.

Vi kan kun læse kortene som om, at ministeren og Danish Crown tilsyneladende er blevet enige med hinanden om en ordning, der ikke vil skabe mere dyrevelfærd, men mindre konkurrence og højere forbrugerpriser.

Vi troede, det var et fødevareministeriums opgave at varetage velfærdsforbedringer for både dyrene og dansk landbrugs udvikling på den lange bane. Vi troede også, at ministeriet var forbrugernes garant for lødige produkter og saglige mærkningsordninger. I stedet ser vi varetagelse af ensidige erhvervsinteresser, og det får mig til at stille spørgsmålet:

Er den egentlig ikke gal igen, hr. minister?

9 responses to “Undskyld, hr. fødevareminister – men er den ikke gal igen?

 1. Åh det er en befrielse at så stor en erhvervsdel af forbrugernes og dyrevelfærdens interesse, ytrer sig kritisk til fødevareministeriet og giver udtryk for jeres analyserende holdning. Tusind tak for det.
  Venligst mormor og hendes 5 børn, 5 børnebørn, nærmeste venner og dyrenes velfærd.

 2. Tak til Coops direktør for at sætte fokus på dyrevelfærd. Dyrene – og forbrugerne – bliver ikke uventet ladt i stikken af en minister fra Produktionsdanmark. Vi må som forbrugere være endnu mere opmærksomme, når vi køber fødevarer – Dansh Crowns varer ender ikke i min indkøbskurv. Heldigvis er det ikke en livsnødvendighed at spise kød hver dag og i store mængder, så enhver kan være med i kampen for bedre dyrevelfærd ved at købe økologisk kød.

 3. Ønsker selv at kunne bestemme hvad det er jeg kommer i munden. Fifleriet med at sammenkæde Ø – mærket med en gruppe produkter der ikke fremstilles økologisk, i ly af dyrevældfærd det er sku ikke i orden. de kan lave alle de dyrevældfærdsmærker de vil, men Ø-mærket SKAL bevares. Tak til COOP for at holde fast – det er derfor jeg handler hos jer.

 4. Peter Høgsted har desværre slet ikke sat sig ind i forholdene, og forsøger nu at vildlede forbrugerne.
  Der er masser af dyrevelfærd hos en 1-stjernet gris og stor forskel i forhold til en alm. gris:
  Soen er ikke fikseret (det er en alm. so i 40 % af dens liv).
  Alle svin beholder deres haler (98% af alm. svin får halen skåret af).
  Grisene skal have mere rodemateriale (halm)
  Dyrevelfærdsmærket gælder for alle EU-lande.

  22 danske dyreværnsforeninger støtter om det nye mærke.

 5. Svar til Peter Mollerup
  Kære Peter Mollerup.

  Tak for dine kommentarer.
  Vi er ikke enige i, den et stjernede ordning øger dyrevelfærden eller at den lever op til forbrugernes forventninger til god dyrevelfærd.

  Desværre forholder det sig sådan at soen forsat er fikseret i det tidspunkt, hvor den netop har brug for at kunne udfolde sin naturlige adfærd, nemlig når den skal fare. Det mener vi og forskere ikke er god dyrevelfærd.
  Ift. halekupering er det allerede en del af lovgivningen og vi mener ikke man kan anprise et produkt for at overholde almindelig lovgivning.

  Vedr. halm så er der ikke angivet, hvor meget halm grisene skal have. Forskere peger på,at svin skal have mindst 100 gram halm om dagen per gris for at det øger dyrevelfærden. Det skal indarbejdes i kriterierne ellers er det ikke troværdig mærkningsordning.

  Det er et statsligt dansk mærke og er særlige danske regler, men som udenlandske aktører også kan få. I Europa er Danmark et mikroskopisk marked, som ingen udenlandske aktører ville omlægge deres produktion for at leve op til en særlig dansk ordning. Derfor vil mærket de facto holde udenlandsk kød ude.

  Det er rigtigt, at Doso, som blandt andet har Kattens Værn, Dyrenes venner, de Vilde Delfiner og Hundens Tarv som medlemmer, bakker op. Men de anerkendte og toneangivende dyrevelfærds-organisationer, som Dyrenes Beskyttelse bakker ikke op. Ligeledes bakker Forbrugerrådet og Økologisk Landsforening heller ikke op om mærket. Vi mener, at de aktører der har stor faglig viden og høj troværdighed som minimum bør bakke op.

  Vi kæmper for at få lavet et mærke der sikre reel dyrevelfærd og som ikke er vildledende. Se i øvrigt Peters nyeste blog indlæg, hvor vi redegøre for vores holdning.

  Kh Signe Frese,
  CSR chef Coop.

 6. Landbrugsministeriet og dets fætter-kusineægteskab med landbruget og dets virksomheder synes godt i gang med at gøre erhvervet endnu mere irrelevant..

 7. Hej Signe

  Hvis det her virkeligt handler om dyrevelfærd og forbrugeroplysning, burde forhandlere og produktionsleddet vel blande sig helt uden om de normative rammer for en evt. mærkningsordning? Alt respekt for Coop og dets CRS-program, men jeres engagement i udformningen af en mærkningsordning er vel som at sætte ulven til at passe får…. eller grise i dette tilfælde.
  Man skal selvfølgelig passe på med at skyde jer alt muligt ondskab i skoene. Men det burde være åbenlyst for enhver, med mere end almindelig interesse som forbruger i emnet, at I ikke er kommet på banen for forbrugernes eller pattegrisenes blå øjnes skyld.
  For Coop handler det her jo lige så meget om, at Coop er afhængige af udenlandske producenter. Samt at Coop netop i disse år er i gang med at begrænse (ophøre?) deres samarbejde med Danish Crown. Derudover er Coop også i gang med at positionere sig som et mere eksklusivt og såkaldt bæredygtigt brand, hvilket man bl.a. ser i omstruktureringen af Fakta-kæden og udfasningen af buræg i hele koncernen. Det handler altså også om at sikre såvel den eksisterende leverandørkæde som den man er ved at opbygge, og så klager man nok heller ikke ligefrem over branding-værdien i at kunne slå sig op som forbrugernes og dyrenes forkæmpere i denne sag.
  Alt det kan læserne selvfølgelig bare anse som fuldstændigt ubegrundet spekulation. Hvis du svarer på dette indlæg, vil du da helt sikkert også gøre alt du kan for at hjælpe dem på vej mod den konklusion. Men fakta er nu engang, at du er ude på dybt vand, når du f.eks. taler om halekupering. Peter nævner 98%, jeg har hørt +99%. Hvorom alting er (98 eller +99%), får langt de fleste danske smågrise altså kuperet halen, hvilket i øvrigt er fuldstændigt i tråd med gældende lovgivning. Det er med andre ord enten en lodret løgn eller udtryk for Coop simpelthen ikke har sat sig ordentligt ind i tingene, når man påstår det bare er at “overholde almindelig lovgivning”, hvis man ikke halekuperer grisen. Hvis det sker for at forhindre haleskader er det er fuldt lovligt, at halekupere pattegrise og den tilladelse benytter danske svineproducenter sig så tydeligvis gerne af. Det er faktisk også tilladt, for uddannet personale, at foretage kuperingen uden bedøvelse.
  Så det er simpelthen faktuelt forkert, når du påstår mærket bare handler om at anprise produkter, der følger den gældende lovgivning. Hvorfor man også bør tage Coops pludselige anfald af altruisme med et gran salt. Hvis det her alene handlede om dyrevelfærd, forbrugeroplysning, peace, love and harmony, havde Coop nu nok holdt sig til sandheden og intet andet end sandheden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *